Etiqueta: Prototipos 2015 CBTis 278

«XVII Concurso Estatal de Prototipos 2015», En su Fase Estatal, Sede CBTis 278…